Visit your favourite destinations
Western Europe
North America
Caribbean
Africa
Asia
Eastern Europe
South America
Australasia
Middle East
East Indies

A Report from birdtours.co.uk

Title,

Author

Hermed følger en oversigt for iagttagne fugle på Mikstures ornitologiske rejse til Kasakhstan og Kirgisien i perioden fra 27.juni til 20.juli 2003. Vi valgte at fokusere på de spændende centralasiatiske fugle i Kasakhstans og Kirgisiens bjerg-, halvørken- og steppeområder. Samtlige biotoper er for så vidt repræsenteret i Kirgisien om end flere af steppefuglene ople-ves mest optimalt i Kasakhstan. Vi besøgte en række lokaliteter i Kasakhstan, men foretog også afstikkere til mindre kendte. I Kasakhstan besøgte vi Kurgaldzino Nature Reserve syd-vest for hovedstaden Astana samt halvørken og Turengaskov i vestlige Taukum. Vi begyndte i Kirgisien og sluttede i Kasakhstan.

Rejseforholdene i Centralasien er stadig svære; specielt adgangsforholdene og indrejsefor-maliteterne i Kasakhstan. Det varierer fra år til år, så den rejsende bør være omhyggelig med forberedelserne; ellers er der med næsten 100 % sikkerhed problemer i vente.

Perioden var ikke tilfældigt valgt. De fleste ornitologiske rejser foregår i maj, hvor et stort an-tal gennemtrækkende arter træffes rastende og hvor ynglefuglenes sangaktivitet er på det højeste. Men det gælder ikke bjergfuglene. Skal man opleve f.eks. Kirgisiens bjergfugle er primo og medio juli langt at foretrække; også fordi adgangsforholdene i bjergene sædvanlig-vis er mulig. I slutningen af rejsen oplevede vi et glimrende returtræk af vadefugle. Således vil der altid være fordele og ulemper ved et givent tidspunkt. Med 242 iagttagne fuglearter var rejsen en succes.

Nedenstående er en gennemgang af iagttagne arter. For en række arters vedkommende er lokaliteten ikke præcist angivet. Samtlige besøgte lokaliteter har stednavne som kan oplyses ved at kontakte Miksture v. Michael W. Andersen. Der er arter som ikke tåler præcise angi-velser af ynglelokaliteter. Det gælder især rovfuglene, der er genstand for omfattende illegal indsamling af æg og unger. Hvis du planlægger et besøg i Kirgisien eller Kasakhstan, er du velkommen til at kontakte undertegnede for information om specifikke arter og lokaliteter.

Det er Mikstures 27. rundrejse/arrangement i Kirgisien og Kasakhstan. Miksture har oparbej-det den fornødne ekspertise, erfaring og et omfattende netværk af lokale kontakter. Vi rådgi-ver og vejleder gerne de rejseinteresserede som vil opleve Centralasiens unikke fugle. Du er derfor altid velkommen til at kontakte Miksture v. Michael Westerbjerg Andersen. Selv om Mikstures hjemmeside løbende bliver revideret skifter rejseforholdene i Centralasien hurtigt, så derfor ligger vi inde med en masse brugbar information som vi gerne stiller til rådighed - uden udgifter. På min webside: www.sitecenter.dk/kirgistan findes en masse praktisk infor-mation vedrørende rejseforhold i Kirgisien og øvrige Centralasien. Bemærk venligst at for-holdene hyppigt ændres i regionen, hvorfor du bedes kontakte mig for nyeste information.

Således bliver der også i sommeren 2004 koordineret en ornitologisk rejse til Kasakhstan og Kirgisien. Vores filosofi er baseret på non-profit arrangementer (for Mikstures vedkommende) og har vist sig at være en vigtig håndsrækning til de lokale mennesker og naturbeskyttelsen i området som vi møder på rejsen. Således kan det nævnes at rejsen i sommeren 2003 invol-verede mere end 35 lokale og sikrede disse en vigtig indkomst. Prisen til Kirgisien & Kasakh-stan 2003 blev sammenlagt på ca. 2.800 USD pr. person alt inklusive. Der bliver en tilsva-rende rejse i 2004, hvor både pris og kvalitet er suveræn! Der er allerede interesserede og gruppen bliver på maksimalt 10 deltagere. Kontakt venligst Miksture for nærmere informati-on.

På Hanne og Jens Eriksens webside: http://www.birdsoman.com findes en række fremragende billeder fra rejsen til Kasakhstan & Kirgisien 2003.

Har du bemærkninger eller ønsker mere information er du velkommen til at kontakte under-tegnede: michaelwandersen@hotmail.com

Web: http://www.sitecenter.dk/kirgistan

God fornøjelse og mange venlige hilsener

Kyrgyz Travel og Miksture/Michael Westerbjerg Andersen

Why not send us a report, or an update to one of your current reports?